Privacybeleid Harpe Davids

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Fanfare Harpe Davids verwerkt van haar leden, donateurs, of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de Harpe Davids, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Harpe Davids verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuur.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

2. Welke gegevens verwerkt Harpe Davids en voor welk doel

 1. In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  1. voor- en achternaam, geboortedatum;
  2. adresgegevens;
  3. telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer.
 2. Harpe Davids verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging;
  2. je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de Harpe Davids;
  3. je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.

Berichtgeving via e-mail:
Harpe Davids gebruikt je naam en e-mailadres om je via e-mail over activiteiten en andere informatie over het lidmaatschap van Harpe Davids te informeren. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via het bestuur.

3. Bewaartermijnen

Harpe Davids bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Bij beëindiging worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Harpe Davids passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Harpe Davids gebruik van een externe partij, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

 1. Via de ledenadministratie kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Binnen een maand na ontvangst hierover zul je worden geïnformeerd.
 2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop de ledenadministratie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.