Nieuws

Overlijden erelid Jan Hogeveen

Op 20 augustus vernamen wij het trieste nieuws dat ons erelid Jan Hogeveen is overleden. Wij zijn dankbaar voor zijn inzet voor en betrokkenheid bij onze vereniging.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Fanfare en drumband Harpe Davids